Pilih Bahasa      |        

school and education

Vision University of Buana Perjuangan Karawang ”UBP Karawang has a national reputation and nationality Insightful”.

Organizational Structure

Organizational Structure

Struktur Organisasi Universitas Buana Perjuangan Karawang